اطلاعیه دوره تحقیقاتی کوتاه مدت (شش ماهه) دوره دکتری تخصصی

به اطلاع دانشجویان دوره دکتری می‎رساند از تاریخ 1396/07/01 ارسال مدارک برای اعزام به دوره تحقیقاتی کوتاه مدت (شش ماهه) فقط از طریق سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان به آدرس http://eservices.saorg.ir/tbs انجام می پذیرد. بدیهی است از تاریخ مذکور به مکاتبات خارج از سامانه ترتیب اثری داده نخواهد شد.