نمایش # 
بیست و چهارمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
برگزاری نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه
برگزاری جلسه برنامه ریزی جشنواره آموزش سال 1397
پیام تبریک معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
نشست مدرسان دانشگاه روح القدس با معاون محترم آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و رییس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی
بررسی شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی در کارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه
​برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه در دانشکده علوم ریاضی
جلسه بازنگری برنامه‎های درسی دانشكده دامپزشكی برگزار شد
بررسی شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی در كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه
برگزاری جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
برگزاری جلسه معارفه مدیر برنامه ریزی و توسعه دانشگاه
​جلسه بازنگری برنامه درسی دانشكده علوم ورزشی برگزار شد
تعیین ساختار كلی شیوه نامه اجرایی بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان دانشگاه فردوسی مشهد
تصویب سه برنامه درسی بازنگری شده در نشست شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه
تصویب برنامه درسی مهندسی شیمی گرایش جداسازی
انتصاب دکتر آهنچیان به سمت مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
روند ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی ارائه درس شناخت محیط زیست در شورای برنامه‎ریزی درس دانشگاه
حوزه دفتر معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
جلسه پیشرفت بازنگری برنامه‎های درسی دانشكده مهندسی برگزار شد
نوزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
برگزاری ​جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
هشتاد و هشتمین جلسه شهاب (شورای هدایت استعدادهای برتر) دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
هجدهمین كارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد
هفدهمین جلسه كاگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
نشست‎های مسئول كمیته برنامه‎ریزی درسی دانشگاه در دانشکده علوم برگزار شد
​جلسه شوراي مديران حوزه معاونت آموزشی برگزار شد
ارتقای سطح زبان انگلیسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد
فرایند پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد
شانزدهمین كارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
فرایند آموزانه و پژوهانه اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه فردوسی مشهد
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
جلسه هم اندیشی معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
برگزاری ​جلسه شورای آموزشی دانشگاه در دانشکده الهیات و معارف اسلامی
پانزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
اختصاص بورس‎های تحصیلی بنیاد دانشگاهی فردوسی ویژه دانشجویان ورودی‎ سال 1396
دانشجوی امروز، دانشگاه کارآمد با برنامه‎های روزآمد در گفتگو با کارشناس اداره برنامه‎ریزی درسی و ایجاد رشته
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی برگزار شد
ششمین جلسه ترفیع دانشگاه برگزار شد
هفتمین جلسه ترفیع دانشگاه برگزار شد
اعطای پایه‎های تشویقی سال 1396
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد
​جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد
جلسه آموزانه برگزار شد
چهاردهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
جلسه برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
نشست مسئولان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد برای پذیرش دانشجویان جدید
جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه تشکیل شد
سیزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
درخشش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در المپیاد علمی دانشجویی کشور
جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
دوازدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
تصویب مقررات و ضوابط دوره دستیاری تخصصی دامپزشكی
بررسی وضعیت رشته‎های بازنگری شده دانشکده کشاورزی
جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی برگزار شد
ارائه تجربه موفق برنامه‎ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
نشست معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و رییس دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه
یازدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
برگزاری آزمون سومین دوره کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل با گرایش مدیریت رسانه (داخلی)
چهارمین جلسه ترفیع دانشگاه برگزار شد
جلسه بررسی شاخص‎های سند راهبردی برگزار شد
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد
​جلسه شورای مدیران برگزار شد
سومین جلسه ترفیع دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی برگزار شد
برگزاری دهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد
برگزاری جلسه توجیهی آشنایی با تهیه طرح درس
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد
کارگروه ترفیع دانشگاه برگزار شد
اولین جلسه شهاب (شورای هدایت استعدادهای برتر) در سال 1396 برگزار شد
دومین جلسه هماهنگی جشنواره آموزش دانشگاه در سال 1396 برگزار شد
اولین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1396 برگزار شد
پذیرش بدون آزمون كارشناسی ارشد سال 97-1396
جلسه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه تشکیل شد
كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
برگزاری نشست نمایندگان برنامه‎ریزی درسی دانشكده‎ها
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد
ایجاد رشته‎‎های مهندسی هوافضا و مهندسی پلیمر در مقطع کارشناسی
ایجاد رشته‎ علوم و تکنولوژی بذر در مقطع کارشناسی ارشد
ایجاد رشته‎ آموزش و بهسازی منابع انسانی در مقطع کارشناسی ارشد
برگزاری دوازدهمین جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
امكان ثبت “طرح درس “ در پرتال اعضای هیات علمی ایجاد شد
كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد
برگزاری دهمین جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
سخنرانی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در نشست مشترکات ایران و شبه قاره: خرده فرهنگ‌های بومی در عصر جهانی شدن
هشتمين دوره طرح ضيافت انديشه استادان (معرفت افزايی) ويژه اعضای هيأت علمی
برگزاری نشست برنامه‎ ریزی درسی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی
برگزاری دومین جلسه شورای راهبردی آموزش دانشگاه
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
تغییرات برخی از مجموعه‎های امتحانی، رشته‎ها و گرایش‎های آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
مراسم تقدیر از دانشجویان برگزیده علمی – فرهنگی در بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه
سومین جلسه هم اندیشی دانشگاه و ‏آموزش و پرورش برگزار شد
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری نهمين جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
جلسه "بررسی پیشنهاد به کارگیری مدرسان مدعو به صورت قراردادی جهت دروس سرویسی" برگزار شد
برگزاری هشتمين جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
پنجمین جلسه کمیته ترفیع دانشگاه برگزار شد
شماره سیزدهم نشریه مناد منتشر شد
برگزاری ششمين جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
​كارگاه تدوین طرح درس ویژه اعضاء هیئت علمی دانشكده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد
برگزاری جلسه تبادل اطلاعات و تجربیات مجریان بازنگری برنامه‎های درسی دانشگاه فردوسی مشهد
شورای مدیران معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد
ایجاد رشته‎های جغرافیای سیاسی و مهندسی پزشکی گرایش بیوالکترونیک در مقطع دکتری
برگزاری پنجمين جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
نشست سالانه معاونان آموزشی منطقه 9 کشور در سال تحصیلی 95-96 برگزار شد
برگزاری چهارمين جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
جلسه هم اندیشی با آموزش و پرورش برای جذب دانش ‏آموزان برتر
پنجمین كارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و كارگزینی ویژه استادان محترم جدیدالاستخدام دانشگاه فردوسی مشهد
نشست نمایندگان منتخب انجمن‎های علمی دانشجویی با معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه
برگزاری سومین جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
شماره چهارم نشریه شهاب منتشر شد
مصاحبه با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص نشست معاونان آموزشی منطقه 9 کشور
بورس دكتری «شهید احدی» ویژه دانش آموختگان كارشناسی ارشد و دكتری حرفه‌ای
برگزاری جلسه هم اندیشی تبیین سیاست‎های پذیرش دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری ششمین جلسه بررسی میزان پیشرفت بازنگری برنامه‎های درسی
برگزاری دومین جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
برگزاری چهارمین جلسه بررسی میزان پیشرفت بازنگری برنامه‎های درسی
برگزاری اولین جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
برگزاری سومین جلسه بررسی میزان پیشرفت بازنگری برنامه‎های درسی
فرايند آموزانه مدرسان نيمسال اول96-1395 آغاز شد
برگزاری دومین جلسه بررسی میزان پیشرفت بازنگری برنامه‎های درسی
برگزاری جلسات بررسی میزان پیشرفت بازنگری برنامه‎های درسی
کارگروه ترفیع دانشگاه برگزار شد
ايجاد رشته مهندسی نفت در مقطع كارشناسی
جلسه آشنایی با رویكردها و نحوه ارزشیابی از فعالیت‎های پژوهشی و فناوری موثر در ترفیع اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار شد
نخستین کارگاه "مهارت‎‎های کلیدی تدریس" ویژه کلیه دانشجویان دکتری برگزار شد.
برگزاری جلسه "تبیین روش محاسبه ذخیره امتیازات پژوهشی و پایه تشویقی"
گزارش بازدید از دانشگاه صلاح الدین
سفر به دانشگاه کویه
موافقت با اعطای نمایندگی مرکز فردوسی به سازمان مردم نهاد «مرویی» در اقليم کردستان عراق
سفر هیأت عالی رتبه دانشگاه فردوسی مشهد به اقلیم كردستان عراق و امضای تفاهم نامه‌‌ با دانشگاه‌های حلبچه، گرمیان و سلیمانیه
اسامی دانشجویان منتخب طرح خوشه بندی شهاب (سال تحصيلی 96-95، دوره سوم) جهت معرفی به بنیاد ملی نخبگان اعلام شد
(جدید) نتایج پذیرش دکتری بدون آزمون اعلام شد
(جدید) اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون
برنامه زمانبندی آزمون علمی دكتری تخصصی (PhD) متمم دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
اعلام اسامی افراد حائز شرایط دریافت تاییدیه دومین دوره آموزش مجازی ایمنی، حفاظت و مدیریت آزمایشگاه
اعلام نتایج بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی قطب 3
شرکت دانشجویان استعداد برتر گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در نشست علمی بزرگداشت حکیم عمر خیّام نیشابوری
برگزاری بیست و یكمین المپیاد علمی دانشجویی قطب 3 كشور
اسامی ثبت نام شدگان نخستين دوره آموزش مجازی ايمنی، حفاظت و مديريت آزمايشگاه اردیبهشت ماه 1395
نظارت و ارزیابی دانشگاه، چگونگی تاثیر نتایج ارزیابی دانشجویی از عملکرد اعضای هیات علمی را اعلام کرد.
برنامه‎های غیر متمركز جشنواره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد
اعطای پایه تشویقی
برگزيدگان مرحله نهايی بيستمين المپياد علمی_ دانشجویی کشور
آغاز ثبت نام دوره هاي فرعي کالج دانشگاه فردوسی مشهد
مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه درخصوص آزمون جامع دکتری ( برای دانشجویان ورودی 93 و مابعد)
متقاضيان پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد 93
آغاز ثبت نام دانشجويان (كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتري) در دوره‌هاي فرعي دانشگاه
پذيرش بدون آزمون دانشجويان (دانش آموختگان) ممتاز كارشناسي ارشد در دوره دكترا (سال تحصيلي 94-93)
دانشجوی نمونه سال تحصیلی 95-94 انتخاب شد
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد