نظر سنجی

به نظر شما، اجرای سند راهبردی دانشگاه به چه میزان می‎تواند كیفیت آموزش را در دانشگاه بهبود دهد؟