نمایش # 
بخش الف از ماده 4 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان تصمیم‎گیری شد
جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد
انتصاب دکتر رضا پیش قدم به سمت معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
تصمیم گیری در خصوص ماده 3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد
برنامه درسی مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات در مقطع كارشناسی ارشد تصویب شد
برگزاری بیست و پنجمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه
تصویب برنامه درسی تحقیقات آموزشی در مقطع كارشناسی ارشد
برگزاری جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
اعطای پایه تشویقی سال 1396 دانشگاه فردوسی مشهد
پایان رقابت دانشجویان در بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری برگزاری بیست و سومین المپياد علمی دانشجويی
بازدید معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور
بیست و سومین المپياد علمی دانشجويی منطقه 9 کشور
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه
برنامه‌های جشنواره آموزش 1397
بیست و چهارمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
برگزاری نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه
برگزاری جلسه برنامه ریزی جشنواره آموزش سال 1397
پیام تبریک معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد