معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

مهمترین فعالیت‏‎های دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، صورت می‏‎پذیرد. معاونت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 1377/03/03 به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تغییر نام یافته است.

هدف‎ها و وظایف
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد، با پیروی از رویکرد پرورش دانشجویانی که ضمن تسلط بر قلمرو رشته تحصیلی خود، انسان‎هایی متعهد نسبت به جامعه خود و شهروندانی رشید، مؤمن و متخلق باشند، هدف‎ها و برنامه‎های خود را در چارچوب استانداردهای جهانی آموزش تنظیم کرده است.
برنامه‎ها و فعالیت‎های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی وسیع و دربردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت دانشگاه است. این حوزه وظیفه سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد گروه‎های آموزشی و دانشكده‌ها بر عهده دارد؛ ارزیابی و نظارت بر عملكرد آموزشی اعضای هیئت‌ علمی و مدیران آموزشی؛ طراحی و اجرای برنامه‌های رشد و ارتقای اعضای هیئت علمی؛ بازنگری و اصلاح برنامه درسی؛ برنامه‎ریزی توسعه رشته‎های تحصیلی؛ شناسایی، خوشه‎بندی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان؛ طراحی دوره تحصیلی، تولید محتوا، و اجرای برنامه‎های آموزش الکترونیکی؛ مدیریت خدمات آموزشی؛ مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی، نیز از جمله وظایف دیگر حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی است. دبیرخانه‎های هیئت‌ ممیزه و هیئت اجرایی جذب دانشگاه نیز در حوزه این معاونت مستقر است.  

معاونان آموزشی دانشگاه از سال 52 تا کنون

نام و نام خانوادگی

آغاز تصدی

پایان تصدی

نام و نام خانوادگی

آغاز تصدی

پایان تصدی

جلال متینی

52

54

علی سرافراز یزدی 

74

75

قاسم تهرانی

54

56

جلیل ابریشمی 

75

77

منصور نیازی

56

57

جمشید قنبری 

77

83

غلامعلی ناصح

57

57

ناصررضا ارقامی

83

84

علی محمد برادران رفیعی

57

58

مهدی خواجوی

84

92

رضا زمردیان

58

60

محمدرضا هاشمی 

92

97

حسین اشتیاق حسینی

60

64

رضا پیش قدم

97

1400

مهدی خواجوی

64

69

بختیار شعبانی ورکی

1400

1402

حمید رحیمیان

69

72

مقصود امین خندقی

1402

ادامه دارد

رجب اصغریان 72 74