تسهیلات طرح خوشه بندی شهاب (ویژه جشنواره آموزش)

1- حمایت از برگزاری كارگاه‎های آموزشی توسط دانشجویان دكتری خوشه 1 با تایید موضوع كارگاه توسط معاونت آموزشی دانشكده ( حمایت تا سقف 600 هزار تومان به نسبت سطح علمی كارگاه و تعداد ساعات برگزاری)
2- حمایت از ارایه برنامه‎های توانمندسازی توسط دانشجویان طرح خوشه‎بندی شهاب با هماهنگی معاونت آموزشی دانشكده و تایید شورای مركزی شهاب و تعیین ناظر (حمایت تا سقف یك میلیون تومان به نسبت برنامه ارایه شده) لازم به ذكر است برنامه مذكور نباید قالب كارگاهی داشته باشد و نوآوری شرط اصلی ارایه برنامه می‎باشد.
3- حمایت از ارایه سخنرانی‎های علمی به سبك TED توسط دانشجویان طرح خوشه بندی شهاب ( مطابق با حمایت از هزینه‎های شركت در همایش‎های علمی با سخنرانی) با تایید معاونت آموزشی دانشكده و شورای شهاب​

دانشجویان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه دریافت تسهیلات به نماینده شهاب دانشکده یا معاونت آموزشی دانشکده مراجعه نمایند.