اطلاعیه ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب سال تحصیلی 98-1397

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می‎رساند ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب سال تحصیلی 98-1397 بزودی آغاز خواهد شد. ( اطلاع رسانی از طریق پرتال خبری دانشجویی صورت خواهد پذیرفت)
ثبت نام در این طرح از طریق پرتال دانشجویی، قسمت فعالیت‎های آموزشی، گزینه طرح خوشه بندی شهاب به صورت الكترونیكی انجام خواهد پذیرفت.
لازم به ذكر است دانشجویان متقاضی جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-1397 می‎بایست علاوه بر ثبت نام در سامانه ثریا بنیاد ملی نخبگان، در طرح خوشه بندی شهاب نیز ثبت نام نمایند.
دانشجویانی منتخب دوره‎های قبل طرح خوشه بندی شهاب، الزاماً می‎بایست برای بروز رسانی، مجدداً به پرونده خود در پرتال دانشجویی مراجعه كرده و حتی در صورت عدم داشتن مدارك جدید، نسبت به تایید نهایی پرونده خود اقدام نمایند.