اطلاعیه تاریخ مصاحبه متقاضیان بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع دكتری سال 98-1397

اسامی متقاضیان بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع دكتری سال 98-1397 كه پرونده آن‎ها جهت بررسی سوابق پژوهشی-آموزشی و تحصیلی به گروه‎های آموزشی ارسال شده است به شرح زیر اعلام می‎شود. یادآوری می‎شود مصاحبه متقاضیان بدون آزمون همزمان با دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون انجام می‎گردد و الزامی است متقاضیان گرامی طبق زمان اعلام شده در لینك زیر، به گروه‎های آموزشی مربوطه مراجعه نمایند. لازم به ذکر است متقاضیان بدون آزمون (استعداد درخشان) جهت مصاحبه نیازی به ثبت نام الكترونیك و واریز هزینه ندارند. 

download  اسامی داوطلبان