تمدید مهلت انصراف از پذیرش بدون آزمون ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد سال تحصیلی  98-1397

مهلت انصراف از پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دانشگاه فردوسی در دو مقطع ارشد و دکتری تا تاریخ 1397/05/22 می‎باشد. جهت انصراف، تکمیل دقیق فرم انصراف و ارسال آن از طریق ایمیل ضروری است. مجدداً یادآوری می‎شود اين پذيرش اولیه بوده و در صورت موافقت سازمان سنجش نهايي مي‌‎شود و در صورت انصراف نفرات اصلي، افراد ذخيره به ترتيب جايگزين مي‎شوند.

download فرم انصراف