اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان استعداد درخشان (بدون آزمون) مقطع ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 98-1397

توجه به نکات زیر ضروری است:

1- زمان ثبت نام الکترونیک و ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 98-1397 دانشگاه فردوسی مشهد، پس از تایید نهایی اسامی توسط سازمان سنجش ( حدوداً اواخر شهریور ماه) در همین محل اعلام خواهد شد.

2- پذیرفته شدگان درحال انجام خدمت مقدس سربازی، لازم است پس از اعلام قبولی نهایی سازمان سنجش، به مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد جهت دریافت نامه درخواست ترخیص ازخدمت خود مراجعه و هنگام ثبت نام حضوری، نامه ترخیص از خدمت صادره از معاونت وظیفه عمومی محل اعزام خود را همراه با سایر مدارك ثبت نامی تحویل نمایند.

3- انتخاب واحد کلیه دانشجویان صرفاً در نیمسال اول 98-1397 توسط اداره آموزش دانشکده، بدون نیاز به حضور دانشجو، انجام خواهد شد. بدیهی است مسئولیت انتخاب واحد در نیمسال‎های بعدی برعهده دانشجو می‎باشد.

4- با توجه به آغاز نیمسال تحصیلی 98-1397 از 24 شهریورماه، شروع کلاس‎ها مطابق برنامه اعلامی دانشکده مربوطه می‎باشد و شرکت این دسته از پذیرفته شدگان در کلاس‎های درس (قبل از ثبت نام الکترونیکی و حضوری) الزامی می‎باشد.