قابل توجه متقاضیان طرح خوشه بندی شهاب در سال تحصیلی 98-1397

با توجه به اعلام نتایج طرح خوشه بندی شهاب سال تحصیلی 98-1397، ضروری است متقاضیان گرامی در صورت هرگونه اعتراض به نتایج وضعیت پذیرش اعلام شده، تنها از طریق پرتال دانشجویی خود - بخش اعلام نتایج طرح خوشه بندی شهاب – بخش درخواست تجدید نظر، اقدام نموده و از هرگونه مراجعه حضوری و تماس تلفنی غیر ضروری جداً خودداری نمایند.