گروه هدایت استعدادهای درخشان

.brave01

 

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

 

پذیرش بدون آزمون دکتری

 

اطلاعیه‎های مهم (جدید)

فرایند پذیرش بدون آزمون

آیین نامه‎ها و فرم‌ها

شرایط ثبت نام

سوالات متداول

 

اطلاعیه‎های مهم (جدید)

فرایند پذیرش بدون آزمون

آیین نامه‎ها

شرایط پذیرش

سوالات متداول

 

طرح خوشه بندی شهاب

 

بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه‎های مهم

فرایند پذیرش

تسهیلات ارائه شده

فرم‎ها

سوالات متداول

 

اطلاعیه‎های مهم (جدید)

فرایند پذیرش

فرایند عقد قرارداد آموزش یاری/ پژوهش یاری

آیین نامه‎ها و شرایط ثبت نام

فرم‎ها

سوالات متداول

(لینک بنیاد ملی نخبگان)

 

المپیادهای دانشجویی و مسابقات علمی

 

دانشجوی نمونه

 

 اطلاعیه‎های مهم

فرایند پذیرش

آیین نامه‎ها و شرایط ثبت نام

تسهیلات ارائه شده

سوالات متداول

 (لینک مرکز المپیاد علمی سازمان سنجش)

 

 اطلاعیه‎های مهم

فرایند پذیرش

آیین نامه‎ها و شرایط ثبت نام

سوالات متداول

 

(لینک سایت جشنواره دانشجوی نمونه)