گروه هدایت استعدادهای درخشان

.brave01

 اطلاعیه‎های مهم

3 نتایج اولیه پذیرفته‌شدگان بدون آزمون كارشناسی ارشد (استعداد درخشان) سال تحصیلی 99-1398 (تاریخ بروزرسانی 1398/01/27)

3 اطلاعیه پذیرش دکتری تخصصی بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه فردوسی مشهد (تاریخ بروزرسانی 1398/01/25)

 

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

 

پذیرش بدون آزمون دکتری

 

اطلاعیه‎های مهم

فرایند پذیرش بدون آزمون

آیین نامه‎ها و فرم‌ها

شرایط ثبت نام

سوالات متداول

 

اطلاعیه‎های مهم

فرایند پذیرش بدون آزمون

آیین نامه‎ها

شرایط پذیرش

سوالات متداول

 

طرح خوشه بندی شهاب

 

بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه‎های مهم

فرایند پذیرش

تسهیلات ارائه شده

فرم‎ها

سوالات متداول

 

اطلاعیه‎های مهم

فرایند پذیرش

فرایند عقد قرارداد آموزش یاری/ پژوهش یاری

آیین نامه‎ها و شرایط ثبت نام

فرم‎ها

سوالات متداول

(لینک بنیاد ملی نخبگان)

 

المپیادهای دانشجویی و مسابقات علمی

 

دانشجوی نمونه

 

 اطلاعیه‎های مهم

فرایند پذیرش

آیین نامه‎ها و شرایط ثبت نام

تسهیلات ارائه شده

سوالات متداول

 

(لینک مرکز المپیاد علمی سازمان سنجش)

 اطلاعیه‎های مهم

فرایند پذیرش

آیین نامه‎ها و شرایط ثبت نام

سوالات متداول

 

(لینک سایت جشنواره دانشجوی نمونه)