hadizadeh00

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس دفتر استعدادهای درخشان

دکتر مریم هادیزاده بزاز

 مسئولیت‎‏ها:
 • امور مربوط به دفتر استعدادهای درخشان
 • پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
 • پذیرش بدون آزمون دکتری
 • کلیه فعالیت‎ها مربوط به المپیادهای علمی دانشجویی
 • رابط دانشگاه با آموزش و پرورش
 • رابط دانشگاه با بنیاد ملی نخبگان
 • کلیه امور مربوط به شهاب ( شورای هدایت استعدادهای برتر)

تلفن:  38802483-051