گروه هدایت استعدادهای درخشان

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

همه ساله این دفتر از میان متقاضیان واجد شرایط بر اساس آیین نامه آموزش عالی و سهمیه مشخص شده مبادرت به پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد می‎کند. متقاضیان در بازه‏ای مشخص از طریق سامانه اقدام به ثبت نام می‎کنند. این دفتر پس از بررسی، پرونده متقاضیان برای تایید علمی به گروه‎های آموزشی مرتبط ارجاع می‎دهد و برترین‏‎ها را به سازمان سنجش برای ثبت نام نهایی معرفی می‎کند. این بازه به طور معمول در پایان نیمسال 7 دانشجوی کارشناسی آغاز و در پایان شهریور سال بعد با معرفی به سازمان سنجش خاتمه می‎یابد. برای کسب اطلاع بیشتر اطلاعیه‏‎های مربوط را دنبال کنید.