گروه هدایت استعدادهای درخشان

پذیرش بدون آزمون دکتری

دانشگاه می‏‎تواند بر اساس آیین‎‏نامه وزارت علوم حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره دکتری خود را در هر کد رشته محل تحصیل از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل و مورد تأیید وزارت (یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا پایان شهریور ماه سال درخواست پذیرش، دانش آموخته شوند) را به صورت مازاد بر ظرفیت با داشتن شرایط خاص پذیرش کند. برای کسب اطلاع بیشتر آیین‏‎نامه مربوط را مطالعه کنید.