گروه هدایت استعدادهای درخشان

قوانین و مقررات

      عنوان‎
3  آئین نامه جدید پذیرش بدون آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دكتری (سال تحصیلی 98-97)
3   آيين نامه شناسايی و پشتيبانی از برگزيدگان ادبی كشور (1395/11)
    3       مصوبه محاسبه ده درصد برتر دانشجویان دوره کارشناسی برای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد (1395/07/04)
3   اصلاحیه آیین‎نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دكتری (93/4/18 ) ابلاع شده در تاریخ ( 1393/12/16)
3   آیین‎نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دكتری (93/4/18 )
3  آیین‎نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره‎های كارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته) و كارشناسی ارشد (93/5/5)
3   آیین‎نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره كارشناسی ارشد ( 93/5/5)
3   آیین‎نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی
3   سیاست‎های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان
3   آیین‎نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز
3   آیین‎نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‎ها و مسابقات علمی در دوره‎های آموزش عالی
3   آیین‎نامه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز
3   آیین‎نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره‎های کارشناسی ارشد و دکتری
3   دستورالعمل نحوه بهره‎مندی از اعتبارات هسته پژوهشی دانشجویی، ویژه دانشجویان برگزیده بنیاد ملی نخبگان