مصوبه محاسبه ده درصد برتر دانشجویان دوره کارشناسی برای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد

بنا به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان در خصوص نحوه محاسبه ده درصد برتر دانشجویان دوره کارشناسی برای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد، برای سال تحصیلی 96-95؛ چنانچه ورودی‎های یک رشته تحصیلی با احتساب شش نیمسال و 110 واحد یا هفت نیمسال و 115 واحد نتوانند از تسهیلات آیین نامه مربوطه بهره‏‎مند شوند، در این صورت با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، تعیین ده درصد دانشجویان برتر بر اساس گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال ششم قابل انجام می‎باشد.

برای سال تحصیلی 97-96 و بعد از آن؛ محاسبه ده درصد برتر صرفاً بر اساس سه چهارم واحدهای گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم لازم الاجرا می‎باشد.

download  تصویر مصوبه