اعلام فهرست دانشجویان منتخب دانشگاه جهت بهره‌مندی از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

فهرست دانشجویان منتخب دانشگاه فردوسی مشهد جهت بهره‌مندی از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان اعلام شد. اطلاعیه‎های بعدی از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است سایر اسامی پس از اعلام بنیاد ملی نخبگان به اطلاع خواهد رسید.

download  فهرست اسامی