پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-1396

دفتر استعداد درخشان برای سال تحصیلی 97-1396 اقدام به پذیرش دانشجو در دروره کارشناسی ارشد به صورت بدون آزمون می‌نماید. سامانه ثبت نام از اواخر بهمن ماه سال جاری فعال می‎باشد.

شرایط پذیرش:
1- ورودی‎های کارشناسی نیمسال اول 92.
2- ورودی‎های کارشناسی نیمسال دوم 92 به شرط فارغ التحصیلی تا پایان شهریور 96.
3- ورودی‎های کارشناسی نیمسال دوم 91 بر اساس ضوابط پذیرش دانشگاه مربوط (به طور مثال دانشگاه.... پذیرفته شدگان نوبت دوم را در بهمن ماه ثبت نام می‎کند).
4- حداکثر طی 8 نیمسال فارغ التحصیل شوند.
5- پس از نیمسال ششم حداقل سه چهارم (75%) واحدهای درسی را گذرانده باشد.
6- پس از نیمسال ششم از لحاظ معدل جزو 10 درصد برتر هم کلاسی‎های خود باشد.
7- تنها دانشجویان کارشناسی پیوسته می‎توانند برای پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند.

 تبصره:  دانشگاه می‎تواند متقاضیانی که در 6  نیمسال فارغ التحصیل شوند را خارج از ظرفیت پذیرش نماید.