برگزاری کارگاه آموزشی" آگاهی و مهارت‏های قبل و بعد از ازدواج"

کارگاه آموزشی" آگاهی و مهارت‏های قبل و بعد از ازدواج" ویژه دانشجویان استعداد برتر، توسط بنیاد نخبگان خراسان رضوی در تاریخ 24 آذر ماه ساعت 17 تا 20 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‎گردد. علاقه‎مندان می‎توانند جهت ثبت نام به وبگاه بنیاد به آدرس razavi.bmn.ir مراجعه نمایند.