تمدید ثبت نام پذیرش بدون آزمون دكتری تخصصی سال 97-1396

پذیرش بدون آزمون دكتری تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد از تاریخ 17  لغایت 19 اردیبهشت ماه 1396 تمدید شد. متقاضیان می‎توانند برای ثبت نام و ویرایش اطلاعات به لینك ثبت نام مراجعه نمایند.

system-log-out   لینک ثبت نام