قابل توجه داوطلبان پذیرش بدون آزمون دكتری

به اطلاع آن دسته از داوطلبین آزمون دكتری سال 96 رشته-گرایش‎های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد كه در تاریخ‎های 13 و 14 تیرماه موفق به شركت در آزمون مرحله دوم و مصاحبه مربوطه نشده‎اند می‎رساند، این دانشگاه در نظر دارد در تاریخ یكشنبه اول مردادماه 1396 مجدداً آزمون مرحله دوم و مصاحبه را برگزار نماید. لذا متقاضیان می‎بایست پس از ثبت نام به سایت دانشكده مراجعه و فرآیند مربوطه را پیگیری و اقدام نمایند.