اطلاعیه اعطای تسهیلات طرح خوشه‎بندی شهاب (جدید)

به اطلاع دانشجویان محترم پذیرفته شده در دوره اول طرح خوشه‎بندی شهاب می‎رساند، تسهیلات بند ث بسته تشویقی كه در رابطه با حمایت از شركت دانشجویان در كارگاه‎های آموزشی می‎باشد از تاریخ 16 مردادماه فعال می‎گردد. دانشجویان محترم با توجه به شرایط ذكر شده می‎توانند همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 با مراجعه به دفتر شهاب واقع در طبقه سوم سازمان مركزی نسبت به ثبت درخواست و ارایه مدارك اقدام نمایند.

    حمایت از شركت دانشجویان در كارگاه‎های آموزشی معتبر داخلی (یكبار در طول دوره یكساله طرح خوشه‎بندی شهاب)

جدول تعرفه (با واحد هزار تومان)

مقطع تحصیلی خوشه 1 خوشه 1 خوشه 3
 کارشناسی تا 400 تا 300 تا 200
 کارشناسی ارشد تا 500 تا 400 تا 300
 دکتری حرفه ای تا 500 تا 400 تا 300
 دکتری تخصصی (Ph.D) تا 600 تا 500 تا 400

 مدارك مورد نیاز

 تكمیل فرم درخواست بسته تشویقی، نامه تایید استاد راهنما، اصل و تصویر گواهی شركت در كارگاه، مدارك مثبته مالی

تذكر: این حمایت در رابطه با دوره اول طرح خوشه‎بندی شهاب می‎باشد. (بازه زمانی از تاریخ 1395/06/20 الی 1396/06/20 می‎باشد.)