اسامی پذیرفته شدگان نهایی ارشد و دكتری بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 97-1396

اسامی پذیرفته شدگان نهایی ارشد و دكتری بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 97-1396

با توجه به افزایش یک ظرفیت به کلیه کد رشته‎های مقطع کارشناسی ارشد،اسامی جدید پذیرفته‎شدگان نهایی به شرح زیر اعلام می‎شود. ضروری است پذیرفته شدگان به موارد زیر توجه نمایند:
 1- كلیه پذیرفته شدگان نهایی کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) سال 97-1396 می‎بایست كد رشته قبولی خود را با دفترچه كنكور چك نموده و چنانچه كد رشته اعلام شده با رشته قبولی مطابقت ندارد، حتما تا تاریخ  1396/06/21  به دفتر هدایت استعدادهای درخشان اطلاع دهند. بدیهی است پس از تاریخ مذکور، هیچ تغییری در پورتال سازمان سنجش قابل اعمال نخواهد بود و مسئولیت هرگونه اشکالی، بر عهده خود دانشجو می‌باشد.
2- شروع كلاس‎ها مطابق تقویم آموزشی دانشگاه  25 شهریور ماه است. برای تاریخ  دقیق تشكیل كلاس‌ها و برنامه هفتگی، می‌توانید با اداره آموزش دانشكده و گروه آموزشی مربوطه هماهنگ نمایید.
3- ثبت نام الكترونیكی و حضوری و سپس انتخاب واحد، منوط به اطلاع سازمان سنجش بوده و  طبق روال سال گذشته این ثبت نام‎ها در مهر ماه خواهد بود.
4- لیست اعلام شده در اختیار اداره خوابگاه‌ها قرار خواهد گرفت. متقاضیان شهرستانی می‌توانند پس از حضور در دانشگاه به اداره خوابگاه‌ها مراجعه نمایند.

 

index  کارشناسی ارشد (به روز رسانی شد)

index  دکتری تخصصی