نمایش # 
ثبت نام دانشجویان نوورود در طرح خوشه بندی شهاب
اطلاعیه اعطای جایزه‎های تحصیلی به دانشجویان استعداد برتر سال اول دانشگاه‎ها (بنیاد ملی نخبگان)
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان استعداد درخشان (بدون آزمون) مقطع ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 98-1397
اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان بدون آزمون دكتری (استعداد درخشان) سال تحصیلی 98-1397
اسامی پذیرفته شدگان ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی 98-1397
اعطای جایزه‎های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر کشور در سال تحصیلی 98-1397
اعطای جایزه‎های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر کشور در سال تحصیلی 98-1397 (2)
مهلت انصراف از پذیرش بدون آزمون ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد سال تحصیلی 98-1397
اطلاعیه تاریخ مصاحبه متقاضیان بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع دكتری سال 98-1397
اطلاعیه ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب سال تحصیلی 98-1397