دوره آموزشي آشنايي با سياست ها و انتظارات دانشگاه ويژه اعضاي هيات علمي جوان، توسط معاونت آموزشي در روزهاي جمعه و شنبه 5 و 6 آبان ماه در شهر نيشابور برگزار شد. اين گردهمايي در راستاي توانمند سازي اعضاي هيات علمي جديد‌الورود و با هدف تعميق ارتباط مديران حوزه معاونت آموزشي با استادان جوان (با همراهي خانواده ها) انجام شد.  در اين نشست رياست دانشگاه، فرماندار شهرستان نيشابور، معاونت آموزشي، پژوهشي و معاون نهاد رهبري دانشگاه فردوسي مشهد نيز حضور داشتند. در ابتداي جلسه فرماندار محترم شهرستان نيشابور، ضمن خوش آمدگويي به اعضاي هيات رئيسه و هيات علمي دانشگاه، به بيان ويژگي‌هاي شهرستان نيشابور پرداختند. در ادامه دكتر ضابط رياست محترم دانشگاه به ويژگي‌هاي دانشگاه از منظر سند دانشگاه اسلامي اشاره نموده و به به جايگاه دانشگاه فردوسي در  زيست بوم نوآوري شرق كشور، تاكيد نمودند. ايشان در ادامه به برنامه هاي دانشگاه براي حمايت از استادان جوان پرداختند. دكتر شعباني، معاون محترم آموزشي دانشگاه ضمن ترسيم جايگاه رفيع معلم در نظام آموزش عالي كشور و دانشگاه، مفهوم و ويژگي‌هاي معلم الهام بخش را تبيين نمودند. دكتر لطفي، معاون محترم پژوهشي نيز با اشاره به مفهوم فرايند طراحي و حل مساله، موضوعات و جهت‌گيري‌هاي كلان معاونت پژوهشي را تشريح نمودند. در پايان اين گردهمايي دو روزه،  حاضران پس از بازديد از مجموعه علمي افلاك نما و آرامگاه كمال الملك، عطار و خيام و زيارت امامزاده محروق به مشهد بازگشتند.

IMG 7563

IMG 7501

IMG 7515