دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

 

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی، طبقه سوم، حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، اتاق 439

تلفن تماس:  

رئیس دبیرخانه هیات‎های اجرایی جذب و ممیزه:  مسعود حکیمی تلفن: 38802437
کارشناس دبیرخانه هیات‎های اجرایی جذب و ممیزه: مجید عیدی تلفن: 38802449
کارشناس امور هیات ممیزه دانشگاه: جعفر نداف شرق تلفن: 38802433
کارشناس کارگروه صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی: مهدی قنبری تلفن: 38802389
کارشناس دبیرخانه هیات‎های اجرایی جذب و ممیزه:  محمد حمیدی تلفن: 38806002

 

 

 

 

 

 

پست الکترونیک: