کارشناس مسئول برنامه ریزی درسی و آموزشی

سید علی صالحی بایگی 

  مسئولیت‏‎ها:
 • امور مربوط به کمیته برنامه‏‎ریزی درسی
 • پشتیبانی سیستم سهبا
 • کلیه امور مربوط به ایجاد رشته جدید
 • اعلام ظرفیت مقطع کارشناسی
 • تهیه آمار و اطلاعات

تلفن: 38802454-051

پست الکترونیک: bayegi@um.ac.ir

      سالم

 

کارشناس مسئول مشاوره و ارتقای آموزش، یادگیری و سنجش

منصور سالم

 مسئولیت‎‏ها:
 • امور مربوط به جشنواره آموزش
 • امور مربوط به برگزاری آزمون msrt
 • امور مربوط به بورس و مربیان دانشجویان دکتری
 • امور مربوط به ضیافت اندیشه اعضای هیات‌علمی
 • امور مربوط به ثبت نام دوره تحقیقاتی داخل دانشجویان سایر دانشگاه‌ها

 تلفن: 38802451-051

پست الکترونیک:

     شیخ

 

 

 

 

 

 

کارشناس مسئول  دفتر هدایت استعدادهای درخشان

زهره شیخ

  مسئولیت‎‏ها:
 • امور مربوط به دفتر هدایت استعدادهای درخشان
 • پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
 • پذیرش بدون آزمون دکتری
 • کلیه امور مربوط به شهاب ( شورای هدایت استعدادهای برتر)

تلفن:  38802460-051

پست الکترونیک:

      رمضانی

 

 

 

 

 

 

کارشناس مسئول  نظارت و ارزیابی

مهندس طاهره رمضانی

  مسئولیت‎‏ها:
 • فرایند ارزیابی دروس توسط دانشجویان
 • ارزیابی دانشگاه توسط فارغ التحصیلان ممتاز
 • ارزیابی اساتید راهنمای رساله و پایان نامه
 • فرهنگ سازی ارزیابی
 • مدیر وب سایت مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه
 • محاسبه امتیازات کیفیت آموزشی در فرایند ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

 تلفن: 38802481-051

پست الکترونیک:

      یعقوبی

 

 

 

 

 

 

کارشناس نظارت و ارزیابی

زهره یعقوبی شهری

  مسئولیت‎‏ها:
 • امور آیین نامه تشویق و تذکر اعضای هیأت علمی و مدرسین
 •  ارزیابی جامع عملکرد اعضای هیأت علمی
 • نظارت بر برنامه حضور اعضای هیأت علمی

 تلفن: 38802482-051

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

kh vaghari

 

 

 

 

 

 

کارشناس برنامه ریزی درسی و آموزشی

زهرا وقاری

مسئولیت‎‏ها:
 • مسئول امور مربوط به بازنگري و تدوين برنامه هاي درسي
 • مسئول امور مربوط به شوراي برنامه ريزي درسي دانشگاه
 • مسئول امور مربوط به ثبت امتياز بازنگري و تدوين برنامه درسي
 • تحليل قوانين و مقررات در بازنگري و تدوين برنامه هاي درسي
 • مسئول امور مربوط به ايجاد بانك اطلاعاتي برنامه‌هاي درسي دانشگاه
 • مسئول امور مربوط برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي بهبود كيفيت تدريس
 

تلفن: 38804220-051

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kh motallebi

 

 

 

 

 

 

کارشناس برنامه ریزی درسی و توسعه آموزش

سیده فاطمه مطلبی

مسئولیت‎‏ها:
 • کارشناس برنامه ریزی درسی و توسعه آموزشی
 • مسئول پشتیبانی سایت معاونت آموزشی دانشگاه
 • مسئول طراحی های حوزه معاونت آموزشی
 
 

تلفن: 38804283-051

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 kh-erfanian

 

 

 

 

 

 

کارشناس استعدادهای درخشان

آسیه عرفانیان

مسئولیت‎‏ها:
 • کارشناس استعدادهای درخشان
 • پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
 • پذیرش بدون آزمون دکتری
 • امور مربوط به طرح خوشه بندی شهاب
 
 

تلفن: 38802376-051
پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 kh-erfanian

 

 

 

 

 

 

کارشناس نظارت و ارزیابی

حمیده لطفی

مسئولیت‎‏ها:
 • مسئول طرح نظام ارزشیابی جامع
 • ارزشیابی آموزشی مدیران گروه ها

 
 

تلفن: 38802169-051
پست الکترونیک: