برنامه‌ریزی درسی

1- با توجه به اینکه خود وزارت علوم کارگروه‎هایی دارد و کار بازنگری برنامه‎های درسی را انجام می‎دهد آیا بازنگری برنامه درسی دانشگاه موضوعیت دارد یا به عبارت دیگر آیا بازنگری برنامه درسی در دانشگاه موازی کاری با بازنگری در وزارت علوم نیست؟
نگاه وزارت علوم در بحث برنامه درسی نگاهی تکثر گرایانه است در نتیجه به ده دانشگاه برتر کشور که در گروه یک قرار دارند مجوز داده است که برنامه‎های درسی را مورد بازنگری قرار دهند. در نتیجه هر یک از این ده دانشگاه می‎توانند برای هر یک از رشته‎های خود برنامه درسی تدوین نمایند که هم عرض با برنامه درسی مصوب وزارتی باشد. اگر به پایگاه اینترنتی وزارت علوم نیز مراجعه شود مشاهده می‎گردد برای برخی رشته‎ها مانند مدیریت آموزشی در کنار برنامه مصوب وزارتی برنامه پیشنهادی دانشگاه فردوسی مشهد نیز وجود دارد و سایر دانشگاه‎ها مخیر هستند که برنامه درسی وزارتی یا برنامه درسی پیشنهادی دانشگاه فردوسی مشهد را اجرا کنند.

2- یکی از اهداف دانشجویان ایجاد امکان تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر است با توجه به اینکه منابع آزمون‎های ورودی دانشگاه‎ها معمولا سراسری است و طراحان سوال به صورت متمرکز عمل می‎کنند آیا بازنگری برنامه درسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد منجر به ایجاد مشکلاتی برای حضور دانشجویان در آزمون ورودی مقاطع بالاتر نمی‎شود؟
به این سوال می‎توان از دو بعد پاسخ داد. یکی اینکه ادامه تحصیل به عنوان یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیت بعد از کارآفرینی و آماده شدن برای ورود به به جامعه  قرار می‎گیرد. در نتیجه از این فرصت بازنگری می‎توان جهت هرچه آماده‎تر شدن دانش آموختگان برای ورود به جامعه استفاده کرد. از سوی دیگر در آزمون‎های ورودی معمولا دروس پایه و اصلی به عنوان منبع آزمون هستند که در بحث بازنگری برنامه درسی تغییرات محسوس و جدی در این موارد ایجاد نمی‎شود از سوی دیگر توصیه می‎شود دروسی که به عنوان پایه و اساس رشته هستند تغییر نیابند.

3- آیا ما می‎توانیم دروس عمومی را تغییر دهیم؟
دروس عمومی صرفاً در دوره کارشناسی مطرح هستند و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف می‎شوند و دانشگاه حق دخل و تصرف در آن‎ها را ندارد.

4- تعداد دروس هر مقطع به چه صورت باید باشد؟
تعداد و نوع واحدهای درسی به تفکیک مقطع تحصیلی مطابق با جدول زیر می‎باشد.

دوره تحصیلی

نوع واحدهای درسی

جمع واحدهای درسی

عمومی

پایه

تخصصی

اختیاری

پروژه/پایان نامه/رساله

کارشناس

22

20-30

78-88

10-20

0-3

130-140

کارشناسی ارشد

-

-

10-12

14-16

4-6

28-32

دکتری

-

-

12-18

-

18-24

36


5- در بازنگری برنامه درسی مجری بازنگری چند واحد درسی را می‎تواند بازنگری نماید؟
 ملاک این تصمیم گیری مطالعات پشتیبان است زمانی‎که مطالعات پشتیبان صورت گرفت باید بین مطالعات پشتیبان و برنامه بازنگری شده همخوانی وجود داشته باشد در نتیجه سقفی برای این بخش مشخص نشده است لذا یک برنامه درسی می‎تواند در حد چند درس و بصورت جزئی و برنامه دیگر می‎تواند به طور کامل مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد.

6- مطالعات پشتیبان یک نوع مطالعه اجتماعی است در نتیجه چگونه می‎توان آن را انجام داد و آیا راهنمایی در این باره صورت می‎گیرد؟
در صورت درخواست مجری بازنگری برنامه درسی برای انجام مطالعات پشتیبان دفتر برنامه درسی دانشگاه می‎تواند دانشجویان دکتری علوم اجتماعی یا مطالعات برنامه درسی را جهت همکاری معرفی نماید.

7- آیا از همکاران خارج از دانشگاه نیز می‎توان جهت بازنگری استفاده کرد؟
مجری بازنگری مسئول بازنگری برنامه درسی است قطعا مشارکت اعضای گروه آموزشی الزامی است و مشارکت سایر متخصصان و صاحب نظران از سراسر کشور و حتی خارج از کشور حسب نظر مجری بلامانع است. اما دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی نمی‎توانند به عنوان همکار طرح معرفی شوند.

8- آیا می‎توانیم برنامه درسی مصوب وزارت علوم را اجرا کنیم و وارد فاز بازنگری نشویم؟
سیاست دانشگاه این است که تمام برنامه‎های درسی توسط گروه‎های آموزشی دانشگاه تدوین شود اما چنانچه گروهی تشخیص داد که برنامه درسی مصوب وزارتی برنامه‎ای کامل و مطلوب است با ارائه گزارش توجیهی تفصیلی که مصوب شورای برنامه درسی دانشگاه است می‎تواند به اجرای برنامه درسی مصوب اقدام کند.