معرفی طرح خوشه بندی شهاب

طرح خوشه‌بندی شهاب با هدف ایجاد انگیزش و نشاط علمی و بسترسازی رشد و پیشرفت دانشجویان برتر دانشگاه فردوسی مشهد، توسط گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) طراحی و به اجرا درآمده است. جامعه هدف در این طرح ‎دانشجویان برتر تحصیلی همه مقاطع تحصیلی است که با نگاه جامع به حوزه استعداد، به پایش و ارزیابی نتایج ‎برجسته در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناورانه این عزیزان می پردازد.