به منظور حمایت و هدایت آموزشی دانشجویان ممتاز در مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای (پزشکی و دامپزشکی)، و بر اساس آیین‌نامه «تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز» (ابلاغیه شماره 214621 مورخ 77/12/7) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تسهیلات آموزشی زیر برای دانشجویان حائز شرایط ارائه می‌گردد:

 

شرایط برخورداری از تسهیلات:

دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای که می‌توانند از تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز بهره‌مند شوند عبارتند از:

الف) برگزیدگان آزمون سراسری که با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور مجموع نمرات آنها در آزمون سراسری حداقل 2.5 انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوط بالاتر باشد؛

ب) برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور (دارندگان مدال طلا، نقره و برنز کشوری) با معرفی وزرات آموزش و پرورش؛

ج) برگزیدگان جشنواره‌های خوارزمی با معرفی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران؛

د) دانشجویان برگزیده در خوشه 1 دانشگاه فردوسی مشهد پس از تأیید دفتر شهاب (استعدادهای درخشان) دانشگاه.

 

تسهیلات آموزشی:

1- دانشجوی ممتاز می‌تواند برخی از دروس عمومی و پایه را بنا به پیشنهاد استاد مشاور و تأیید مدیر گروه آموزشی مربوط، بدون شرکت در کلاس، در ابتدای نیم‌سال تحصیلی امتحان دهد. این دروس جزء حد نصاب واحدهای دانشجو در آن نیم‌سال منظور نمی‌گردد.

2- دانشجوی ممتاز می‌تواند با تأیید استاد مشاور، برخی از دروس مورد علاقه خود را با معرفی دانشکده محل تحصیل خود در دانشکده یا دانشگاه دیگری بگذراند. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظف به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به این دانشجویان هستند.

3- بنا به تأیید استاد مشاور و تأیید مدیر گروه آموزشی مربوط، دانشجوی ممتاز می‌تواند برخی از دروس اصلی و تخصصی را زیر نظر استاد مربوط بدون حضور در کلاس بگذراند.

4- گروه آموزشی مربوط می‌تواند به منظور آموزش مباحث جدید علمی به دانشجویان ممتاز، نسبت به تأسیس کلاس ویژه با تعداد کمتر از حد نصاب برای آنان اقدام نماید.

5- دانشجوی ممتاز در هر نیم‌سال تحصیلی می‌تواند با تأیید استاد مشاور، حداکثر تا 27 واحد درسی انتخاب کند.

6- دانشجوی ممتاز می‌تواند از کلیه حمایت‌ها و تسهیلات مالی شهاب دانشگاه فردوسی مشهد که برای دانشجویان برگزیده در خوشه 1 در نظر گرفته شده است، بهره‌مند شود.

7- چنانچه میانگین نمرات دانشجو در دو نیم‌سال متوالی از 17 کمتر باشد، او نمی‌تواند از تسهیلات آیین‌نامه استفاده کند. در این صورت مطابق مقررات معمول به تحصیل خود ادامه خواهد داد.