دومین جلسه “كارگروه تهیه پیوست اخلاق حرفه‌ای“  در روز یکشنبه مورخ 21/12/1402 ساعت 12 در محل سالن شوراي طبقه اول سازمان مركزي دانشگاه، با حضور دکتر شریعتی مدیر واحد برنامه‌ریزی درسی و اعضای کارگروه برگزار گردید.

در آغاز جلسه دکتر شریعتی مصوبات جلسه اول را به اختصار  بیان کردند. در ادامه نخست دکتر غلامرضا ملک‌زاده سرفصل‌های  درس رفتار سازمانی، تفاوت اخلاق کسب و کار و اخلاق حرفه‌ای و دروس مرتبط با اخلاق و کسب وکار و سپس دکتر نوغانی گزارشی از مطالعات اخلاق حرفه‌ای در علوم پزشکی، روال طی شده در کمیته اخلاق حرفه‌ای، آئین‌نامه‌های موجود و...  را ارائه نمودند.

در ادامه اعضا  به بحث و تبادل نظر پرداختند  و مقرر گردید تا یک هفته آینده ضمن تهیه تعریفی دقیق از مفاهیم اولیه مورد نیاز توسط دکتر ملک‌زاده و دکتر نوغانی، نماینده هر دانشکده مشاغل رشته‌های موجود در دانشکده خود را احصا نماید.

 IMG 5788

IMG 5795

IMG 5790