نشست شورای برنامه‌ریزی درسی و آموزشی دانشگاه ساعت 8  روز سه‌شنبه 22 /12 /1402 در سالن شورای ساختمان مدیریت خدمات اموزشی برگزار شد.

در بخش اول اين نشست خانم دكتر خوش‌رفتار، عضو هيأت علمي گروه آموزشي فيزيولوژي ورزشي گزارش توجيهي ايجاد رشته بيومكانيك صدمات ورزشي در دوره كارشناسي ارشد را ارائه نمودند كه پس از بحث و تبادل‌نظر اعضا با ايجاد رشته مذكور موافقت و مقرر شد فرايند تدوين برنامه درسي پيگيري و در آن نقاط اشتراك و افتراق رشته مذكور با ساير رشته‌ها به‌طور دقيق مشخص شود.

در بخش دوم نشست، آقاي صالحي بايگي كارشناس مسئول گروه برنامه‌ريزي درسي و آموزشي دانشگاه در خصوص نحوه تهيه گزارش اطلاعات آماري ايجاد رشته/گرايش‌ها نكاتي را مطرح كردند. مقرر شد در جلسه ديگري به‌طور تفصيلي فرايندهاي ايجاد/راه اندازي رشته گرايش‌ها و تدوين/بازنگري برنامه‌هاي درسي و قوانين مرتبط تشريح و تبيين شود.

در پايان، موضوع تغيير در مبالغ قراردادهاي تدوين /بازنگري برنامه‌هاي درسي كه پيشتر در كارگروه مشورتي بررسي شده بود مطرح و مطابق با پيشنهاد كارگروه مقرر شد تعداد واحد حق‌التدريس استاديار پايه ده مبناي عمل قرارگيرد؛ بر اين اساس در دوره دكتري 6، دوره كارشناسي ارشد 10، كارشناسي 18 و بسته تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) 14 واحد محاسبه خواهد شد.

photo10322210305

photo10322210399

photo10322210471

photo10322210663