سومین جلسه “كارگروه تهیه پیوست اخلاق حرفه‌ای“  در روز یک‌شنبه مورخ 26/1/1403 ساعت 12 در محل سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه، با حضور دکتر شریعتی مدیر واحد برنامه ریزی درسی و اعضای کارگروه برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا دکتر شریعتی توضیحاتی در خصوص مصوبات جلسات قبل ارائه نمودند. در ادامه در خصوص لیست مشاغلی که برخی دانشکده‌ها ارسال کرده بودند و  پیش‌نویس مربوط به تعاریف کلیدواژه‌های مطرح در حوزه اخلاق حرفه‌ای و اهداف این موضوع که توسط آقای دکتر ملک‌زاده و آقای دکتر نوغانی تهیه‌شده بود، تبادل‌نظر صورت گرفت.

در پایان جلسه مقرر شد ابتدا مفاهیم کلی توسط گروهی متشکل از متخصصین تعریف و نتیجه آن در کارگروه ارائه شود. علاوه بر این مقرر شد جایگاه درس و نحوه ارائه آن توسط کارشناسان گروه برنامه‌ریزی درسی و آموزشی بررسی شود.

photo11086437349