دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در بیست و هشتمین المپیاد علمی دانشجویی کشور موفق به افتخار آفرینی و کسب 3 رتبه دوم در رشته‌های علوم تربیتی، علوم زمین و مهندسی شیمی و 2 رتبه سوم در رشته‌های روان‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی و همچنین 12 رتبه (4 تا 15) شدند.

بیست و هشتمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در تاریخ 1402/04/30 در مناطق ده گانه کشور، با حضور 1312 داوطلب برگزار شد.

olampiad1402