مرحله غیرمتمرکز بیست و نهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در منطقه 9 کشور با مرکزیت دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 31/01/1403 از ساعت 8 الی 18 در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. لازم به ذکر است که همزمان در دو حوزه بیرجند و سمنان به عنوان حوزه­های دیگر منطقه 9 کشور به نمایندگی دانشگاه فردوسی مشهد این ازمون برگزار گردید.

در مجموع تعداد شرکت کنندگان در المپیاد دانشجویی 430 نفر بودند که 265 دانشجو در دانشگاه فردوسی، 96 دانشجو در دانشگاه سمنان و 69 دانشجو در دانشگاه بیرجند در این آزمون در قالب 22 رشته تحصیلی (روانشناسی، علوم اقتصادی، فیزیک، شیمی، ریاضی، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، آمار، مهندسی شیمی، علوم تربیتی، سلول بنیادی، مهندسی صنایع، حقوق، مهندسی کشاورزی، مهندسی برق، علوم زمین، الهیات، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، جغرافیا، ادبیات فارسی و زیست) شرکت داشتند. لازم به ذکر است که برگزیدگان مرحله غیرمتمرکز به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

photo10890021577

photo10890021499

photo10890020247