مراحل تهیه و تکمیل فرم‎ها و سی دی

قابل توجه استادیاران محترم

گام اول: تکمیل فرم‎ها

جهت آماده سازی فرم‎های جدید تبدیل وضعیت استخدامی خود با كارشناس محترم جذب دانشكده و تحویل توسط عضو هیات علمی (پس از امضای ذینفع و ریاست محترم دانشكده) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب جهت اخذ امضاهای لازم دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه و ممهور شدن به مهر هیات توسط دبیرخانه

گام دوم: مراحل تهیه وارائه سی دی‎

خواهشمند است اول یك بار كامل مطالعه و سپس اقدام نمایید.
شرایط و كیفیت اسكن مدارك و تبدیل كردن آن‎ها به فایل‎های zip در یک  CD

لطفا پوشه‎هایی با نام‎های زیر تشكیل دهید
1 – ماده یك – (مدارك فرهنگی)    2 – ماده دو – (مدارك آموزشی)     3 – ماده سه – (مدارك پژوهشی)
4 – ماده چهار – (مدارك اجرایی)    5 – فرم الف – (شناسنامه علمی)    6 – فرم ب 1 – (صورتجلسه كارگروه فرهنگی)
7 – فرم ب 2 – (صورتجلسه كارگروه علمی)   8 – جدول 5 – (خلاصه كل امتیازات)   9 – فرم های ماده ج     
10 – فرم 1-2- (صورتجلسه كارگروه علمی)             11 – سایر فرم های احتمالی مدارك علمی
12 – مدارك سجلی (شامل: تصاویر شناسنامه و تصویر كارت ملی و تصویر كارت پایان خدمت همه پشت و رو در كنار یكدیگر)
13 – مدارك تحصیلی (هر سه مقطع)     14 – احكام كارگزینی (حكم اول – حكم آخر – حكم رسمی آزمایشی)
15 – مدارك ایثارگری و سایر مدارک

توضیحات بسیار مهم: نحوه ساخت محتویات سی دی‎ها
1 – تمامی صفحات فرم‎های چهارگانه تبدیل وضعیت با شماره‎ای كه بر روی فرم دارند هر كدام در پوشه خود نام گذاری شده به طوری كه به ترتیب اسكن شوند. به عنوان مثال: (1-3، 2-3، 3-3، ...، 3-18) مربوط به ماده 3 (توجه: فایل PDF یا  JPG فرقی ندارد.)
2 – پس از آنكه تمامی صفحات به صورت جداگانه در پوشه خود اسكن شدند باید در هر پوشه فایل‎ها را انتخاب كرده و هر كدام را همان جا در پوشه مخصوص به خود به صورت فایل زیپ تبدیل كنید. (مثال: کلیه فرم‎های ماده سه با هم زیپ شوند.)

تذكر مهم: به هیچ وجه از فرمت Rar استفاده نشود.

3 – حجم فایل زیپ شده باید كمتر از 4 مگ باشد تا امكان بارگذاری میسر باشد.
4 – در پوشه (فرم‎های ج) مدارك به صورت زیر دسته بندی شوند:
ج 1: به تنهایی zip شود            ج 3: به تنهایی zip شوند
ج 2: به تنهایی zip شود            ج 4: به تنهایی  zip شوند
ج 5: کل فایل‎های ج با هم zip شوند.
5 – توضیح مهم اینكه تمامی مدارك باید قبل از اسكن ممهور به مهر دبیرخانه جذب شده باشند.
6 – هنگام تحویل CD لطفا انتهای آن بسته نباشد تا در دبیرخانه جذب امكان اسكن و اضافه كردن فرم‎هایی كه بعداً ساخته می‎شوند را داشته باشد.
7 – روی CD مشخصات خود را ذكر فرمایید. (نام و نام خانوادگی و كد ملی و دانشگاه و نوع تبدیل وضعیت)
تحویل CD مربوط به مدارك كامل تبدیل وضعیت به كارشناس دبیرخانه جهت بارگذاری آن‎ها (مرحله كارگروه علمی مربوط به استادیاران)

گام سوم : (پس از طرح در هیات و دریافت پاسخ مثبت)

مدارك لازم هنگام تحویل به دبیرخانه برای ارسال به مرکز جذب-تهران:
1 – تصویر كامل صفحات شناسنامه در كاغذ A4
2 – تصویر كارت ملی، پشت ورو در یك صفحه A4
3 – تصویر كارت پایان خدمت، پشت ورو در یك صفحه A4
4 – تصاویر مدارك سه مقطع تحصیلی (لیسانس، ارشد، دكتری)
5 – مدارك ایثارگری مخصوص متقاضیان بند پ یا  ز ( جانبازی و بنیاد شهید از استان) و (نامه جبهه فقط از بسیج تهران)
6 – مجوز ماندگاری از هیات امناء برای اعضای هیات علمی كه بیش از حد مجاز در یك حالت استخدامی توقف داشته‎اند
7 – مجوز معارف برای گروه معارف

توضیح اینكه فرم‎های ماده یك فرهنگی قبل از تحویل به دبیرخانه باید توسط معاونت محترم فرهنگی امضاء شده باشند.

مراحل اجرایی طرح پرونده تبدیل وضعیت در هیات اجرایی جذب دانشگاه
پس از پایان مرحله بارگذاری CD متقاضی باید منتظر پاسخ از دو دفتر 1 – استعلام 2- تحقیق وزارت علوم و انجام مصاحبه صلاحیت عمومی دانشگاه فردوسی مشهد باشند تا پس از تایید این مراجع، پرونده تبدیل وضعیت آماده طرح در هیات اجرایی جذب می‎شود. (در این مرحله نیاز دانشكده رسما و كتباً برای تبدیل وضعیت عضو هیات علمی به همراه یك فایل خلاصه سازی شده pdf از مدارك تبدیل وضعیت است ارسال می‎شود.)
پس از دریافت نامه رسمی از دانشكده، موضوع تبدیل وضعیت عضو محترم هیات علمی به نوبت در دستور كار جلسه هیات اجرایی جذب قرار خواهد گرفت و پس از اخذ موافقت در جلسه هیات اجرایی جذب مدارك لازم در جلسه بعدی (فرم ب 3، فرم 2 و فرم 5) به امضاء اعضای محترم جلسه رسیده و مدارك دیگر از صلاحیت عمومی و دبیرخانه محترم هیات ممیزه (مخصوص دانشیاران محترم) اخذ شده و بارگذاری می‎شود.
در نهاییت صدور مجوزهای صلاحیت‎های علمی و عمومی از سوی مركز جذب منوط به این است كه اطلاعات مربوط به طور صحیح از ابتدا توسط متقاضی و همچنین كارشناس مربوطه در ادامه در سامانه جذب بارگذاری شده باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    دبیرخانه هیات اجرایی جذب

 

دبیرخانه هیات اجرایی جذب