برنامه‏ های دوره فرعی زبان و ادبيات انگليسی         
يكشنبه ، 12 مهر 1394 ، 12:19

قابل توجه دانش پذيران دوره فرعی زبان و ادبيات انگليسی
برنامه درسی نيمسال اول سال تحصيلی 94-95 به شرح ذيل اعلام می‏ گردد:

دانش پذيران ورودی سال 1392 دوره فرعی:
به صورت انتخاب واحد و شرکت در کلاس‏های دانشجويان رشته زبان و ادبيات انگليسی در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

دانش پذيران ورودی سال 1393 دوره فرعی:
نام درس: درس گفت و شنود (4 واحد)
مدرس دوره: آقای رستگار مقدم
ساعت برگزاری: 15-19 روزهای پنجشنبه
محل برگزاری: دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی- کلاس 7

دانش پذيران ورودی سال 1394 دوره فرعی:
نام درس: درک و مفاهيم 1 (4 واحد)- ويژه دانشجويان دوره کارشناسی
مدرس دوره: آقای محرر
ساعت برگزاری: 20-18 روزهای يکشنبه و دوشنبه
محل برگزاری: دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی- کلاس 1

نام درس: درک و مفاهيم 1 (4 واحد)- ويژه دانشجويان دوره دکتری
مدرس دوره: خانم کرمانشاهی
ساعت برگزاری: 12-10 روزهای دوشنبه و پنجشنبه
محل برگزاری: دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی- کلاس 7 (در صورت انتقال کلاس به دانشکده ادبيات، از طريق پيامک اطلاع رسانی خواهد شد)