کمیته ترفیع

این کمیته عهده‎‎دار بررسی فعالیت‌‎های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس آیین نامه اجرایی خدمت موظف اعضا می‎باشد. ترکیب این کمیته شامل رئیس دانشگاه (یا یکی از اعضای هیات علمی به انتخاب ایشان) معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر کارگزینی و رفاه و کارشناس دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی می‎باشد.

 

اعضای کمیته

 

dr zabet

مسعود میرزائی شهرابی

رئیس دانشگاه

dr-shabani2

مقصود امین خندقی

معاون آموزشی دانشگاه

 300

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

صاحبیان

طاهره صاحبیان سقی

مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه

2

فائزه کتابداری

کارشناس کمیته ترفیع