منفردی

 

 

 

 

 

 

 مسئول دفتر معاون آموزشی دانشگاه

 مهدی منفردی

  مسئولیت‏‎ها:
 • مسئول اجرائی برگزاری آزمون المپیاد علمی
 • مسئول اجرائی ضیافت اندیشه اساتید
 • مسئول دفتر حوزه معاونت آموزشی

 تلفن: 38802440-051 و 38802439-051

 پست الکترونیک:

     Mr Mahnani

 

 

 

 

 

 

مسئول امور دفتری معاونت آموزشی دانشگاه

مرتضی مهنانی

متصدی امور دفتری

تلفن: 38802172-051

 

 

 

 

 

 

 mohsen masomi

 

 

 

مسئول امور عمومی

 محسن معصومی

  مسئولیت‏‎ها:
 • مسئول امور عمومی

تلفن: 38802426-051

 پست الکترونیک:

      محمود آبادی

 

 

 

 

ماشین نویس

 فریبا محمود آبادی

  مسئولیت‏‎ها:
 • امور مربوط به تایپ و پرینت نامه‎ها

 تلفن: 38802442-051

پست الکترونیک:

      salehi bayegi

 

 

 

 

کارشناس مسئول برنامه ریزی درسی و آموزشی

سید علی صالحی بایگی 

  مسئولیت‏‎ها:
 • امور مربوط به کمیته برنامه‏‎ریزی درسی
 • پشتیبانی سیستم سهبا
 • کلیه امور مربوط به ایجاد رشته جدید
 • اعلام ظرفیت مقطع کارشناسی
 • تهیه آمار و اطلاعات

تلفن: 38802454-051

پست الکترونیک:

      2

 

 

 

 

کارشناس امور اعضای هیات علمی

 فائزه کتابداری

مسئولیت‎‏ها:
 • مدیریت سامانه‎های ترفیع، پایه‎های تشویقی، رکود علمی
 • مدیریت سامانه گرنت آموزشی اعضای هیات علمی
 • مدیریت سامانه کارنمای آموزشی اعضای هیات علمی
 • مدیریت سامانه آموزانه
 • مدیریت کارگروه کسر ازموظف
 • مدیریت سامانه همکاری اعضای هیات علمی با سایر دانشگاه‎ها
 • مدیریت سامانه همکاری مدرسان مدعو (هُم)
 • نظارت بر کل سامانه‎های زیر مجموعه آموزش دانشگاه (سدف دانشگاه)
 • تحلیل قوانین و مقررات در طراحی سامانه‌های کاربردی آموزشی
 • بروزرسانی اطلاعات آموزشی سیستم سدف
 • کارشناس MIS حوزه معاونت آموزشی
 • پشتیبانی سایت معاونت آموزشی دانشگاه
 • مسئول آمار و اطلاعات حوزه

 تلفن: 38802477-051

پست الکترونیک:

      سالم

 

کارشناس مسئول مشاوره و ارتقای آموزش، یادگیری و سنجش

 منصور سالم

 مسئولیت‎‏ها:
 • امور مربوط به جشنواره آموزش
 • امور مربوط به برگزاری آزمون msrt
 • امور مربوط به بورس و مربیان دانشجویان دکتری
 • امور مربوط به ضیافت اندیشه اعضای هیات‌علمی
 • امور مربوط به ثبت نام دوره تحقیقاتی داخل دانشجویان سایر دانشگاه‌ها

 تلفن: 38802451-051

پست الکترونیک:

     
شیخ

 

 

 

 

کارشناس مسئول گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)

 زهره شیخ

مسئولیت‎‏ها:
 • امور مربوط به دفتر استعدادهای درخشان
 • پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
 • پذیرش بدون آزمون دکتری
 • کلیه امور مربوط به المپیادهای دانشجویی و مسابقات علمی
 • رابط دانشگاه با آموزش و پرورش
 • رابط دانشگاه با بنیاد ملی نخبگان
 • کلیه امور مربوط به جشنواره دانشجوی نمونه
 • کلیه امور مربوط به شهاب ( شورای هدایت استعدادهای برتر)

تلفن:  38802460-051

پست الکترونیک: 

      شیخ

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 زهره شیخ

  مسئولیت‎‏ها:

  • اموربوط به فرايند پايش، ارزيابي و توسعه رشته‌گرايش‌هاي دانشگاه
  • امور مربوط به اعلام ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي
  • امور مربوط به ارزيابي مرحله دوم/مصاحبه آزمون دكتري تخصصي
  • امور مربوط به حوزه تحصيلات تكميلي دانشگاه
  • برگزاري المپياد غيرمتمركز علمي-دانشجويي منطقه 9 كشور

پاسخگويي به شكايات در حوزه تحصيلات تكميلي دانشگاه

 تلفن:  38802460-051

پست الکترونیک:

      حکیمی

 

 

 

 

رئیس دبیرخانه هیات‎های اجرایی جذب و ممیزه

 مسعود حکیمی

 مسئولیت‎‏ها:
• کلیه امور مربوط به دبیرخانه هیات جذب
• تکمیل پرونده‎های متقاضیان جذب
• تهیه صورت جلسه‎های هیات جذب

 تلفن: 38802437-051

پست الکترونیک:

      عیدی01

 

 

 

 

كارشناس هيات اجرايی جذب اعضای هیأت علمی

 مجيد عيدی

مسئولیت‎‏ها:
• اقدام مصوبات هیات اجرایی جذب دانشگاه
• راهنمایی اساتید جهت تبدیل وضعیت و نقل و انتقالات اساتید
• مسئول ثبت نام امور تبدیل وضعیت اساتید در سامانه نور رضوی
• دبیر کمیته نظام پیشنهادات حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن: 38802449-051

پست الکترونیک:

 Untitled-1

 

 

 

 

كارشناس مسئول دبیرخانه‎های اجرایی جذب و ممیزه

 سیدجواد علوی رضوی

مسئولیت‎‏ها:
• اقدام مصوبات هیات اجرایی جذب دانشگاه
• راهنمایی اساتید جهت تبدیل وضعیت و نقل و انتقالات اساتید
• مسئول ثبت نام امور تبدیل وضعیت اساتید در سامانه نور رضوی

تلفن: 38802438-051

پست الکترونیک:

      

 

 

 

 

      رمضانی

 

 

 

 

کارشناس نظارت و ارزیابی

 مهندس طاهره رمضانی

 مسئولیت‎‏ها:
 • ارزشیابی از عملکرد مدیران گروه‎های آموزشی
 • فرایند بازخورد (تشویق و تذکر) اعضای هیأت علمی و مدرسان
 • ارزیابی جامع عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی
 • نظارت بر امور مربوط به سنجش آزمون‎ها
 • نظارت بر امور مربوط به طرح درس/ سرفصل دروس
 • دبیر کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه
 • پشتیبانی از سیستم ارزشیابی اساتید

 تلفن: 38802481-051

پست الکترونیک:

      یعقوبی

 

 

 

 

کارشناس نظارت و ارزیابی

زهره یعقوبی شهری

  مسئولیت‎‏ها:
 • فرایند ارزیابی دروس توسط دانشجویان
 • ارزیابی دانشگاه توسط فارغ التحصیلان
 • ارزیابی اساتید راهنمای رساله و پایان نامه
 • امور آموزشی در فرایند ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
 • ارزیابی جامع آموزشی گروه‎های آموزشی (ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی)
 • نظارت بر حضور مؤثر اعضای هیأت علمی
 • ارزشیابی از میزان رضایت اساتید و دانشجویان از امکانات و خدمات آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه
 • فرهنگ‎سازی ارزشیابی

 تلفن: 38802482-051

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

1223

 

 

 

 

کارشناس امور آموزشی

مینا خوش‌نیت

مسئولیت‎‏ها:
 • مسئول سامانه آموزانه
 • مسئول سامانه گرنت آموزشی اعضای هیات علمی
 • مسئول سامانه کارنمای آموزشی اعضای هیات علمی
 • مسئول امور مربوط به حل تمرین‎ها، متفرقه‎های پژوهشی و ...
 • تحلیل قوانین و مقررات در طراحی سامانه‌های کاربردی آموزشی

تلفن: 38802478-051

پست الکترونیک:

1

 

 

 

کارشناس معاونت آموزشی

آذین شهریارپور

مسئولیت‎‏ها:
 • مسئول سامانه همکاری مدرسان مدعو (هُم)
 • مسئول سامانه همکاری اعضای هیات علمی با سایر دانشگاه‎ها
 • پشتیبانی سامانه گرنت آموزشی اعضای هیات علمی
 • پشتیبانی سامانه کارنمای آموزشی اعضای هیات علمی
 • پشتیبانی سایت معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن: 38802479-051

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

kh vaghari             

کارشناس برنامه ریزی درسی و آموزشی

زهرا وقاری

مسئولیت‎‏ها:
 • مسئول امور مربوط به بازنگري و تدوين برنامه هاي درسي
 • مسئول امور مربوط به شوراي برنامه ريزي درسي دانشگاه
 • مسئول امور مربوط به ثبت امتياز بازنگري و تدوين برنامه درسي
 • تحليل قوانين و مقررات در بازنگري و تدوين برنامه هاي درسي
 • مسئول امور مربوط به ايجاد بانك اطلاعاتي برنامه‌هاي درسي دانشگاه
 • مسئول امور مربوط برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي بهبود كيفيت تدريس


 

تلفن: 38804220-051

پست الکترونیک:

           

 

kh motallebi              

کارشناس برنامه ریزی درسی و آموزشی

سیده فاطمه مطلبی

مسئولیت‎‏ها:
 • کارشناس برنامه ریزی درسی و توسعه آموزشی
 • مسئول پشتیبانی سایت معاونت آموزشی دانشگاه
 • مسئول طراحی های حوزه معاونت آموزشی
 
 

تلفن: 38802483-051

پست الکترونیک:

           

 

kh-erfanian          

کارشناس استعدادهای درخشان

آسیه عرفانیان ثبات خانی

مسئولیت‎‏ها:
 • کارشناس استعدادهای درخشان
 • پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
 • پذیرش بدون آزمون دکتری
 • امور مربوط به طرح خوشه بندی شهاب
 
 تلفن: 38802376-051

پست الکترونیک:
             

 

Mis Safdari

         

 

   کارشناس مشاوره و ارتقای آموزش، یادگیری و سنجش

  • ​طراحي دوره هاي آموزشي اعضاي هيات علمي جديدالاستخدام
  • شناسايي و هدايت تحصيلي دانشجويان افت تحصيلي 

تلفن: 38804222-051

             
             
             
 Mis lotfi          

   کارشناس نظارت و ارزیابی

  • مسئول طرح نظام ارزشیابی جامع
  • ارزشیابی آموزشی مدیران گروه ها

تلفن: 38802169-051