دوره آموزش عالی آزاد آشنایی با روش‎های MCMC

کالج دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دفتر آموزش‎های عالی آزاد دانشکده علوم ریاضی دوره آموزش عالی آزاد آشنایی با روش‎های MCMC را برگزار می‎کند.

مدرسین دوره: دکتروحید فکور-دکتر مهدی صالحی  

مدت دوره: 4 جلسه (8 ساعت)

زمان: چهارشنبه 1 دی ماه 1395، ساعت 8  الی 12  و  14 الی 18

مکان: دانشکده علوم ریاضی

هزینه دوره : 60 هزار تومان برای شرکت کنندگان آزاد، 40 هزار تومان برای دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و 50 هزار تومان برای دانشجویان سایر دانشگاه‎ها
 
شماره حساب کالج:  425304283 بانک تجارت

لازم به ذکر است ظرفیت کارگاه 20 نفر می‎باشد و در پایان دوره به شرکت کنندگان از سوی کالج دانشگاه فردوسی مشهد گواهی معتبر اعطا خواهد شد.

علاقه‎مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره‎های ذیل تماس حاص نمایند:
 مسئول آموزش‎های عالی آزاد دانشکده علوم ریاضی: 38805692
 کارشناس گروه آمار: 38806206

نشانی: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار