با توجه به ابلاغيه معاون محترم آموزشي​ وزارت عتف در خصوص پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره كارشناسي ارشد:

-   دانشجوياني كه در دوره كارشناسي پيوسته تغيير رشته داشته‌اند، حداكثر يك نيمسال به سنوات مجاز آنها اضافه مي‌شود.

 - دانشجوياني كه به دليل مرتبط با بيماري كرونا، حذف واحد داشته‌اند، با كسر 4 واحد از مجموع سه چهارم واحدهاي درسي، مجاز به شركت در فرايند پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان مي‌باشند.

-  تمدید مهلت ثبت نام تا هفتم اسفند ماه 1401