ثبت نام متقاضیان شرکت در المپیاد منطقه‌ای  علمی- دانشجویی منطقه 9

( استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی،سمنان)

 

بیست‌وهشتمین المپیاد علمی دانشجویی در رشته هاي زبان و ا دبيات فارسي، الهيات و معارف اسلامي، علوم اقتصادي، حقوق، علوم تربيتي، روانشناسی، شيمي، فيزيك، زيست شناسي،علوم زمین، علوم جغرافیایی، رياضي، آمار، مهندسي برق، مهندسي شيمي، مهندسي عمران، مهندسي مكانيك، مهندسي كامپيوتر، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی صنایع، مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات ) و سلولهای بنیادی و مهندسی بافت  برگزار می‌گردد.

 

ثبت‌نام متقاضیان شرکت در المپیاد توسط معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل انجام می‌شود.

(دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به معاونت آموزشی دانشکده خود مراجعه نمایند).

داوطلبان باید در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402- 1401  در حال تحصیل باشند( ارائه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است).

 

مهلت ثبت‌نام : 13  اسفند 1401    لغایت     25 فروردین 1402

زمان برگزاري آزمون:  15 اريبهشت ماه 1402

حوزه‌های برگزاری آزمون : دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشگاه بیرجند/دانشگاه سمنان