- نتایج اولیه پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1402 مطابق جدول پیوست است. لازم به ذکر است این نتایج در صورت تغییر ظرفیت پذیرش در دوره‌های روزانه و یا تغییر اولویت‌های گروه‌های آموزشی قابل تغییر است.

- بدیهی است اعلام نتایج اولیه هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد و احراز صلاحیت عمومی و انضباطی دانشجویان ضروری است.
- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش بدون آزمون را نداشته یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، ثبت نام ایشان لغو خواهد شد.

- اسامی پذیرفته شدگان رشته‌هایی که در لیست نمی‌باشند، متعاقبا اعلام می‌گردد.

نتایج اولیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد 1403-1402

- قابل توجه آن‌دسته از داوطلبانی که دوره کارشناسی را در شش نیمسال به اتمام می‌رسانند، پذیرش اولیه ایشان منوط به ارائه‌ی گواهی رتبه و ریز نمرات تا پایان نیمسال ششم خواهد بود. لذا ضروری می‌باشد داوطلبانی که اسامی آنها در فایل پیوست ذکر شده است در پایان ترم ششم گواهی رتبه جدید (مقایسه با دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی (ورودی 98)) و ریزنمرات شش نیمسال خود را به آدرس ارسال نمایند. در غیر این صورت پذیرش آن‌ها لغو خواهد شد.

نتایج اولیه داوطلبانی که دوره کارشناسی خود را در شش نیمسال تحصیلی به پایان می‌رسانند