اسامی متقاضیانی که در پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری سال تحصیلی 1403-1402 به مصاحبه دعوت شده‌اند، مطابق فایل پیوست می‌باشد.

لطفا به منظور هماهنگی برای مصاحبه، با گروه‌های آموزشی در ارتباط باشید و از پیگیری از طریق دفتر استعدادهای درخشان خودداری فرمایید.

اسامی دعوت به مصاحبه شوندگان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری سال 1402