بروزرسانی نتایج اولیه پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1402 مطابق جدول پیوست است. لازم به ذکر است این نتایج در صورت تغییر ظرفیت پذیرش در دوره‌های روزانه و یا تغییر اولویت‌های گروه‌های آموزشی قابل تغییر است.

- بدیهی است اعلام نتایج اولیه هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد و احراز صلاحیت عمومی و انضباطی دانشجویان ضروری است.
- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش بدون آزمون را نداشته یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، ثبت نام ایشان لغو خواهد شد.

نتایج اولیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد 1403-1402

پذیرفته شدگانی که قصد انصراف از سهمیه استعداد درخشان را دارند، نسبت به تکمیل فرم انصراف پیوست و ارسال آن از طریق ایمیل دفتر شهاب به آدرس  اقدام نمایند.

دریافت فرم انصراف