به اطلاع پذیرفته شدگان اولیه استعداد درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌رساند به منظور اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام، کلیک کنید.

نتایج به روز رسانی شده‌ی اولیه استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد

نتایج به روز رسانی شده‌ی اولیه استعداد درخشان مقطع دکتری