به اطلاع می رساند که لیست پذیرفته شدگان نهایی استعداد درخشان مقطع دکتری سال تحصیلی 1403-1402 به شرح ذیل می باشد:

لیست پذیرفته شدگان نهایی استعداد درخشان مقطع دکتری