به اطلاع می رساند که لیست پذیرفته شدگان نهایی استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1402 به شرح ذیل می باشد:

لیست پذیرفته شدگان نهایی استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد