دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس آیین‌نامه­ ی «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌ی تحصیلی کارشناسي ارشد» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور حمایت از استعدادهاي برتر دانشگاهي، از بین دانشجویان ممتاز سال آخر دوره‌ی کارشناسی دانشگاه‌های مشمول این فراخوان دانشجو می‌پذیرد.

الف) شرایط لازم:

1- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی بهمن 98 و مهرماه 99 که پس از شش نیمسال، سه چهارم کل واحدهای درسی را گذرانده و به لحاظ میانگین کل در محدوده‌ی بیست درصد برتر دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی در دانشگاه خود باشند، می‌توانند در این فرایند شرکت نمایند.

تبصره 1: دانشجویانی که به دلیل مرتبط با بیماری کرونا حذف واحد داشته‌اند، با کسر 4 واحد از مجموع سه چهارم واحدهای درسی، مجاز به شرکت در فرایند پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان می‌باشند.

تبصره2: دارا بودن حداقل معدل 16 در رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و حداقل معدل 17 برای رشته‌های علوم انسانی و سایر رشته‌ها الزامی است( برای دانشگاه‌های گروه الف این فراخوان معدل تراز شده نیز قابل قبول است).

تبصره 3: چنانچه 20 درصد برتر دانشجویان حائز شرایط، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکردند و ظرفیت دو سوم پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته‌ای تکمیل نشد، در این صورت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که به لحاظ میانگین کل نمرات، جزء 10 درصد برتر بعدی دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی خود قرار گیرند، می‌توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

2-  آخرین مهلت فراغت از تحصیل برای متقاضیان پذیرش بدون آزمون 1403/6/31 است.

تبصره1: پذیرش بدون آزمون برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای همان سال امکان‌پذیر است.

تبصره2: درخواست متقاضیان ورودی 1400 که در طول شش نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته، دانش آموخته می‌شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت ‌نیمسال دانشجویان هم‌رشته ورودی 1399 جزء 20% برتر باشند،  به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون قابل بررسی است. پذیرش این‌دسته از متقاضیان منوط به ارائه گواهی احراز رتبه در پایان نیمسال ششم (فارغ‌التحصیلی)خواهد بود.

تبصره3: برای دانشجویان انتقالی ، مدت مجاز از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم، حداکثر 8 نیمسال است و مقایسه متقاضیان برای رتبه بندی و تعیین بیست درصد برتر با دانشجویان دانشگاهی انجام می‌شود که بیشترین واحد درسی خود را با آنها گذرانده­اند.

تبصره4: برای دانشجویان مهمان ، مقایسه متقاضیان برای رتبه بندی و تعیین بیست درصد برتر با دانشجویان دانشگاه مبدا انجام می‌شود.

تبصره 5: برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی پیوسته خود تغییر رشته داده‌اند، حداکثر یک نیمسال به مدت مجاز تحصیلی اضافه می‌شود.

تبصره 6: برای دانشجویان تحصیل هم‌زمان در دورشته دانشگاهی به استناد "آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان"، مدت تحصیل 10 نیم‌سال تحصیلی است و در رشته‌ای که واجد شرایط این فراخوان باشند می‌توانند ثبت نام نمایند.

تبصره 7: برای دانشجویانی که در طرح کارورزی/کارآموزی بلندمدت در دوره کارشناسی پیوسته خود شرکت کرده‌اند، به تناسب طول دوره کارورزی (3 تا 12 ماه) مدت مجاز، حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.

تبصره 8: برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی پیوسته خود در دوره‌های فرعی (گذراندن واحدهای درسی مازاد از سایر رشته‌ها) شرکت کرده‌اند، مدت مجاز حداکثر 9 نیمسال تحصیلی است و رتبه بندی نامبردگان بدون احتساب واحدهای درسی دوره فرعی انجام می‌شود.

تبصره 9: برای خانم‌هایی که در دوره کارشناسی پیوسته خود صاحب فرزند شده‌اند و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات و با تایید دانشگاه استفاده کرده‌اند، مدت مجاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.

تبصره 10: برای دانشجویان موضوع تبصره‌های 5، 6،7 و 9 که در مدت نه یا ده نیمسال دانش آموخته می‌شوند، (به ترتیب) معدل هفت یا هشت نیمسال ایشان با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی مصوب، با معدل شش نیمسال دانشجویان هم‌رشته‌ای که بیشترین واحدهای درسی خود را با ایشان گذرانده­اند مقایسه می‌شود.

ب) نکات مهم:

1- درخواست برگزیدگان رتبه‌های 1 تا 15 مرحله کشوری المپیاد علمی دانشجویی، با ارائه‌ی معرفی نامه از  سازمان سنجش آموزش کشور به صورت مازاد بر ظرفیت قابل بررسی می‌باشد.

2- اتباع غیر ایرانی «مقیم ایران» ورودی دوره کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 1400-1399 و  بعد از آن در صورت داشتن شرایط می‌توانند از تسهیلات این فراخوان استفاده کنند.

3- متقاضیان می‌توانند حداکثر دو رشته- گرایش را به ترتیب اولویت انتخاب نمایند.

4- در صورت حذف رشته‌گرایشی یا کاهش ظرفیت پذیرش آن، ثبت نام و ارسال درخواست پذیرش، برای متقاضی حقی ایجاد ننموده و تقاضای وی برای تغییر اولویت انتخابی قابل بررسی است.

5- اسامی دانشگاه‌های مشمول این فراخوان عبارتند از:

دانشگاه­های گروه الف: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه علم و صنعت ایران.

دانشگاه­های گروه ب: دانشگاه اراک، دانشگاه ارومیه، دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه بجنورد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه بیرجند، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه دامغان، دانشگاه رازی، دانشگاه زابل، دانشگاه زنجان، دانشگاه سمنان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه شاهد تهران، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه قم، دانشگاه کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه گلستان، دانشگاه گیلان، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه مراغه، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، دانشگاه یاسوج، دانشگاه یزد، دانشگاه نیشابور، دانشگاه صنعتی قوچان

تبصره 1: برای دانشگاه­های گروه (ب)، صرفا دانشجویان دارای رتبه‌های اول تا سوم ( دربین حداقل 20 نفر دانشجوی هم‌رشته- هم‌ورودی) می‌توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

6- دانشجویان کارشناسی دوره‌های مجازی، نیمه حضوری یا غیر حضوری، پردیس بین الملل، پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگا­ه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی، موسسات آموزش عالی آزاد، مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌های جامع علمی- کاربردی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های وابسته به دستگاه­ اجرایی، پذیرفته شدگان آزمون‌های اختصاصی (داخلی)، دارندگان مدارک حوزوی معادل کارشناسی و نیز دانش آموختگان کارشناسی دانشگاه‌های خارج کشور مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه نمی‌باشند. مدارک این دسته از دانشجویان در صورت ارائه درخواست بررسی نمی‌شود و مبلغ پرداختی نیز عودت داده نخواهد شد.

تبصره 1: صرفا دانشجویان دارای رتبه‌های اول تا سوم ( دربین حداقل 20 نفر دانشجوی هم‌رشته-هم‌ورودی) واجد شرایط دانشگاه‌های خیام، سجاد، امام رضا(ع)، علوم اسلامی رضوی، علوم قرآنی، فرهنگیان مراکز استان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و دانشگاه امام صادق (ع) می‌توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

7- پذیرفته‌شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به محض ورود به دانشگاه مشمول مقررات آموزشی می‌شوند.

8-  طبق مقررات آموزشي كشور، حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه الزامي است.

9-  متقاضیان شاغل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها ، ادارات و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت‌نام موافقت کتبی و بدون قید وشرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و ارائه نمایند.

10- درخواست داوطلبان دارای شرایط عمومی پذیرش همراه با سوابق آموزشی و پژوهشی ايشان پس از بررسی اولیه در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، به دانشکده/گروه‌های آموزشی مربوط جهت بررسی وضعیت متقاضیان و اعلام نتایج نهایی ارجاع داده می‌شود.

11- دارا بودن حداقل شرایط عمومي و اختصاصي مذکور به هیچ عنوان به منزله‌ی پذیرش داوطلب نیست و پذیرش نهایی منوط به پذيرش توسط گروه آموزشی مربوط و تأيید سازمان سنجش آموزش کشور است. بنابراین به داوطلبان توصیه می‌شود مراحل و پیش‌نیازهای آزمون  ورود به دوره‌ی کارشناسی ارشد را نیز دنبال نمایند.

12- متقاضیان در صورت داشتن شرایط حداقلي مذکور، لازم است نسبت به بارگذاري مدارک لازم در سامانه ثبت نام و در بازه زمانی اعلام‌ شده اقدام نمایند. در صورت احراز هرگونه مطلب خلاف واقع در مدارک ارسالی داوطلب در هر مرحله از ثبت نام و يا تحصیل، از ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسئولیت عواقب آن بر عهده‌ی داوطلب خواهد بود.

13- وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت عدم پذیرش و یا واریز اشتباه، قابل استرداد نيست.

14- تغییر رشته،‌گرایش و محل تحصیل بعد از قبولی ، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

15- درخواست داوطلباني که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی نکرده باشند و یا مدارک بارگذاری شده (اسکن شده) آنها ناخوانا و نامرتبط باشد، بررسی نخواهد شد.

16- پس از اتمام بررسی پرونده‌های ارسالی، اسامی پذیرفته شدگان اولیه از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی vpap.um.ac.ir اعلام خواهد شد. بنابراین از مراجعه‌ی حضوری و پیگیری تلفنی لطفاً خودداری نمایید.

17- پس از اعلام نتایج، پذیرفته شدگانی که تمایل به انصراف دارند، می‌توانند در موعد مقرر که متعاقبا اعلام می‌گردد اقدام نمایند.

پ) نحوه ی ثبت نام

داوطلبان می‌توانند از تاریخ 1402/9/11 تا 1402/9/25 از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایند.

لطفاً آئین‌نامه‌ها و شرایط ثبت نام را به دقت مطالعه و پیش از ثبت نام از واجد شرایط بودن خود اطمینان حاصل فرمائید.

ت) مدارک مورد نياز (موارد ستاره دار الزامی است):

*1- تصوير عکس پرسنلي

*2- تصوير کارت ملي

*3- آخرين ريز نمرات دوره‌ي کارشناسي

*4- گواهی رتبه و معدل از آموزش دانشگاه محل تحصيل (مطابق فرم خام گواهی رتبه-معدل)

براي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد، گواهي صادر شده از طرف آموزش دانشكده قابل قبول مي باشد (مطابق فرم)

*5- خلاصه‌ی سوابق آموزشی و پژوهشی (رزومه علمی در قالب فایل PDF)رزومه متني است كه شامل اطلاعاتي مانند اطلاعات شخصي، پيشينه تحصيلي، سوابق آموزشي و پژوهشي، تجربه‌هاي كاري، توانايي‌ها، مهارت‌ها و ... میشود.

*6- مبلغ 3,000,000 ريال بابت هزينه ثبت نام

(که داوطلب به صورت الکترونيکي در مسير ثبت نام پرداخت می‌‌نمايد و به هيچ عنوان قابل استرداد نيست).

 7- توصيه نامه از استاد(ان) دانشگاه (در این مورد صرفا نام، نام خانوادگی و ایمیل استاد را در سامانه ثبت نام درج نمایید.)

8- کارنامه قبولی دوره کارشناسي

9- گواهي برگزيدگي در المپياد علمي-دانشجويي کشوري

10- گواهي برگزيدگي در جشنواره‌هاي معتبر بين المللي و داخلي يا گواهي جوايز معتبر

11- گواهي دانشجوي ممتاز

12- گواهي دانشجوي نمونه کشوري

13- مقالات منتشر شده در مجلات و يا نامه‌ي پذيرش مقالات

14- مقالات ارائه شده در کنفرانس‌هاي معتبر بين المللي و داخلي به همراه گواهي شرکت در کنفرانس

15- گواهي خاتمه‌ي طرح‌هاي پژوهشي

16- گواهي ثبت اختراع به همراه تأييديه‌ي علمي يا گواهي ثبت شرکت دانش بنيان

17- تصوير جلد کتاب تألیف شده یا ترجمه شده و صفحه اطلاعات انتشار کتاب

توجه مهم: پس‌از تکمیل مراحل ثبت‌نام و بارگذاری مدارک و مستندات، رسید ثبت نام را از سامانه دریافت نموده و تصویر آن را نزد خود نگه دارید.

در صورت بروز هر گونه مشکل در انجام فرايند ثبت نام، با پست الکترونيک مکاتبه نماييد.

                                                                             

                                                                                                              معاونت آموزشی دانشگاه

                                                                                                             گروه استعدادهای درخشان